Lachgas

Lachgas heeft zich bewezen als een veilige methode om angstige patiënten te kunnen behandelen. Het gebruik van lachgas geeft een licht roesje en kent geen negatieve bijwerkingen. Tandarts Zukerman is bevoegd om met lachgas te werken en nu kunnen de patiënten van Tandartspraktijk Dental Amsterdam Noord hier gebruik van maken.

Voor de behandeling:

Voordat de tandheelkundige behandeling wordt begonnen, zal eerst het plan voor deze behandeling met u worden besproken. De medische, emotionele en tandheelkundige kanten zullen zo goed mogelijk aan u worden uitgelegd. U heeft daarbij alle gelegenheid om uw vragen en ideeën in te brengen en te bespreken. Als tijdens dit gesprek wordt gekozen voor een behandeling met lachgassedatie, wordt eerst de hele gang van zaken aan u uitgelegd.
Vooraf dient u met de tandarts te overleggen over medicijnen, die u eventueel gebruikt. Wanneer u komt voor de behandeling met lachgassedatie, mag u in de uren daaraan voorafgaand niet te veel eten. Een licht ontbijt of een lichte lunch is toegestaan.

De Toediening:

De behandeling begint met het passen van het neusmasker, waarmee het lachgas en de zuurstof worden toegediend. De introductie begint met zuivere zuurstof, vervolgens wordt stapje voor stapje de lachgas toegevoegd en vermeerderd. Tot het moment dat u zich prettig en ontspannen voelt. Bij deze optimale concentratie lachgas, die gemiddeld 30-35% bedraagt, vindt de behandeling plaats.

De behandeling:

De tandheelkundige behandeling verloopt verder op de normale wijze. Dit betekent dat de plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft. Alleen, u vindt het allemaal veel minder erg en minder vervelend, u kunt zich beter ontspannen. Als uw neus verstopt is door een verkoudheid, kunt u niet “onder lachgas” behandeld worden. U zult dan uw behandeling op tijd moeten afzeggen.

Het gevoel:

Het eerste gevoel kan wat onwennig en vreemd zijn, maar na een paar minuten verandert dat in een aangenaam, warm, ontspannen en zweverig gevoel. Sommige mensen vergelijken het gevoel met een aangename manier van een beetje dronken zijn: een prettig loom gevoel en een beetje afwezig. Wel wordt geadviseerd om lachgas tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap (net als in feite het gebruik van medicijnen en bijvoorbeeld alcohol) niet te gebruiken.

Na afloop van de behandeling:

Een groot voordeel van lachgassedatie is, dat wanneer het inademen van lachgas wordt gestopt, de werking ervan na 5-10 minuten is afgelopen en dat er vrijwel in alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn.

Bel 020-6325767 of mail voor een afspraak