Hygiëne

Binnen onze praktijk zijn verschillende maatregelen getroffen om zo hygiënisch mogelijk te werken.
Voor uw en onze hygiëne dragen alle medewerkers aan de stoel uniforme
Hygiëne beschermende kleding.
Daarbij horen ook mondkapjes, handschoenen en beschermende brillen. Mondkapjes worden per
dag diverse keren vervangen. Bij elke nieuwe behandeling dragen zowel tandarts als assistente nieuwe
handschoenen. Tevens zijn alle medewerkers gevaccineerd tegen hepatitis B.

Instrumentarium in de behandelkamers:
In de behandelkamers is er een duidelijke scheiding tussen schoon materiaal en vies/gebruikt materiaal
en instrumentarium. Het schone materiaal bevindt zich aan de zijde van de behandelstoel.
Het gebruikte instrumentarium, dat gesteriliseerd moet worden, wordt direct na gebruik geplaatst aan de
andere kant van de scheidingswand in de behandelkamer. Zo komen zowel patiënt, tandarts als assistente
zo min mogelijk in aanraking met het gebruikte instrumentarium en andere vieze materialen.

Wij gebruiken een autoclaaf voor de sterilisatie van het chirurgisch instrumentarium.

Terwijl het instrumentarium gesteriliseerd wordt, worden in de behandelkamer de behandelstoel en directe omgeving gedesinfecteerd. Daarna vullen we het instrumentarium  in de kamers weer aan, met schone instrumenten
en ander benodigd materiaal. Zo kan elke volgende behandeling starten in een schone kamer,
met gesteriliseerd instrumentarium.

Meer informatie over mondgezondheid?

Bel 020-6325767 of mail voor een afspraak